Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Årsmelding for høstsemesteret 2017

 

 Årsmelding for høsten 2017

                                              Brannvesenets Pensjonistforening Trondheimsregionen

Årsmøtet 11. mai 2017 vedtok å endre vedtektenes § 4 - avsnitt 2 siste linje til: " Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar måned", og vedtektenes § 2 - avsnitt 6 til: "avsnitt 6 tas ut av vedtektene i sin helhet"

Dette betyr at denne årsmeldingen omfatter høstsemesteret i 2017 og at neste årsmelding vil gjelde hele året 2018.

Styret har bestått av:

Leder: Olav Meland
Nestleder: Gunnar Johnsen
Kasserer: Odd Moen
Styremedlem: Roy M. Hveding
Varamedlem: Svein Evensen

Revisor: Alf H. Sandstad

Valgkomitè: Terje Stenhaug og Torbjørn Hilanmo

Styremøter: Det er i løpet av høsten 2017 holdt 3 styremøter. Odd og Olav har deltatt på flere møter med reisearrangører for på best mulig måte kunne tilbye våre medlemmer en fin tur i 2018.

Medlemsmøter: Det er holdt 5 medlemsmøter med varierende innhold.

Medlemmer: Det er pr. 31. 12. 2017 64 betalende medlemmer i foreningen.

Reiser: Det er ikke gjennomført noen reiser i perioden høsten 2017. På medlemsmøtet i november inviterte styret til tur til hotell Kaktus i Alicante. Turen har avgang 14. april 2018 og er en flott tur med all inclusive. Styret håper det er mange medlemmer som vil delta.

Økonomisk status: Som regnskapet viser har foreningen stabil økonomi. Inntekter og utgifter står godt i forhold til hverandre.

TBRT gir oss kr 3000.- i støtte til innkjøp av kaffebrød til våre møter, noe vi setter stor pris på.

Ordningen med at fagforeningen betaler inn første års kontigent for nye pensjonister fortsetter og vi i styret er meget takknemlige for dette.

Bankforbindelse: Styret har valgt Personellservice Trøndelag som sin bankforbindelse. Kontonr.: 1254.54.89803

Innmelding i Pensjonistenes fellesorganisasjon Trondheim (PFO): Etter vedtak på årsmøtet 11. mai 2017 skal foreningen ikke være medlem i PFO.

Aktiviteter: Treningen på Sandmoen og hovedstasjonen fortsetter som før. Spørsmål om dette kan rettes til Gunnar Johnsen.

Hjemmeside: All informasjon legges nå ut på TBRT`s hjemmeside under fanen"Om TBRT - Pensjonistforeningen. Vi håper medlemmene bruker denne ofte.

Medlemskontigent: Medlemskontigenten er uendret kr. 200.- pr år. Medlemmene vil motta faktura fra TBRT i løpet av januar, først i februar. Vi ber om at alle medlemmene betaler inn denne innen fristen.

 

                                                       Olav Meland                   Gunnar Johnsen
                                                                Sign.                               Sign.

                                                   Odd Magnar Moen              Roy M. Hveding
                                                              Sign.                                Sign.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn