Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Møtedatoer, Høsten 2018

 

 

 

  1. Torsdag 23. august kl 11.00 på stasjon 3 Ranheim
  2. Torsdag 20. september kl 11.00 på stasjon 1 Hovedstasjonen
  3. Torsdag 18. oktober kl. 11.00 på stasjon 2 Ranheim
  4. Torsdag 15. november kl 11.00 på stasjon 4 Nyhavna
  5. Torsdag 13. desember (julemøte) kl 11.00 på stasjon 1 Hovedstasjonen

 

           

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn