Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Møtedatoer, Våren 2018

 

 

 

  1. Torsdag 04. januar kl 11.00 på stasjon 2 Ranheim
  2. Torsdag 22. februar ( Årsmøte)kl 11.00 på stasjon 1 Hovedstasjonen
  3. Torsdag 15. mars kl. 11.00 på stasjon 3 Sandmoen
  4. Torsdag 05. april kl 11.00 på stasjon 4 Nyhavna
  5. Torsdag 03. mai kl 11.00 på stasjon 1 Hovedstasjonen
  6. Torsdag 07. juni kl 11.00 på stasjon 3 Ranheim

 

           

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn