Ny student i byen?

Mange studenter kommer nå til nytt sted og "ny" bolig for å studere. Sentral beliggenhet og pris er ofte avgjørende faktorer når studenter velger hvor de skal bo, men de bør heller ikke glemme brannsikkerheten.

Les mer..

TBRT og nasjonal truselsituasjon

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at de har grunnlag for å tro at en gruppe kan planlegge et anslag mot Norge den nærmeste tiden. På bakgrunn informasjon fra av dette følger TBRT situasjonen.

Les mer..

Oppheving av totalforbud

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS besluttet 30.05.2014 å fatte vedtak om totalforbud mot bruk av ild utendørs i Oppdal og Rennebu kommuner. Per 10. 06 er totalforbudet opphevet. 

Les mer..

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn