Unngå ulykker med sikkerhverdag.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en ny hjemmeside som har fokus på sikkerhet i hverdagen. Hver enkelt av oss har et ansvar for egen sikkerhet hjemme og i fritiden.

Les mer..

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      Leksvik      Rissa      Rennebu      Oppdal

Logg inn