Vennligst velg din kommune nedenfor

.

 

Feierne i Trondheim samt feiervesenets administrasjon holder til i Tempevegen 23.

Vi utfører feiing og tilsyn i selskapets kommuner.

I tillegg utfører vi byggesaksbehandling på fyringsanlegg i Trondheim og Oppdal kommune. Vi kan kontaktes på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på telefon 41667000. Telefonen er betjent mellom klokka 0900 og 1500 alle hverdager unntatt lørdag.

Vi minner om at alt arbeid vi i feieravdelingen utfører ute, er avtalt eller varslet på forhånd, og vårt personell stiller alltid i uniform og har id-kort tilgjengelig. Se for øvrig oversikt over lagene på din aktuelle kommune, klikk på kommunenavnet.

 Informasjon om bioetanolpeiser, se vanlige avvik - krav eller følg lenken.

 

 Informasjon om feiing og tilsyn av fritidsbolig.                                                                     Etter innføring av nye forskrifter vil alle fritidsboliger i Norge ha et krav om feiing og tilsyn.

 Hyppighet og frekvens.

 Vurdering av risiko som grunnlag for å fastsette behov for feiing.                                                                                                         Sannsynligheten for sotbrann påvirkes av mengden sot og eventuelt forekomsten av beksot i skorsteinen. Type ildsted, type brensel, trekkforhold og fyringsmønster er bakenforliggende årsaker til sotdannelsen. Sannsynligheten for at en skorsteinsbrann skal spre seg til å bli en bygningsbrann er avhengig av kvaliteten på skorsteinen (feilmontering, alder, tilstand, vedlikehold, type).

 Når man skal vurdere konsekvensen av en skorsteinbrann som sprer seg videre til en bygningsbrann må man ta hensyn til bygningstype og antall beboere som vil kunne bli rammet. Det vil kunne få større konsekvens dersom bygningen som brenner har flere bruksenheter brannen kan spre seg til, enn om det er en frittliggende fritidsbolig eller bolig. Spesielt stor konsekvens vil det kunne bli dersom fyringsanlegget ligger i et område med tett trehusbebyggelse uten tilfredsstillende branncelleinndeling eller brannseksjonering.

 Vurdering av risiko som grunnlag for å fastsette behov for tilsyn.                                                                                                                  Når man skal vurdere sannsynligheten for bygningsbrann som starter som følge av fyringsanlegget må man vurdere flere forhold. Sannsynligheten vil være avhengig av kvaliteten til fyringsanlegget (feilmontering, alder, tilstand, vedlikehold, type), og fyringsmønster. Hvor mottagelig beboeren er for informasjon om bruk av riktig brensel og riktig fyring kan også påvirke vurderingen av hyppighet på tilsynet. Dersom det er mye sot i skorsteinen bør man finne bakenforliggende årsak.

 Konsekvensvurderingen blir den samme som ved vurdering av behov for feiing av skorstein.

 Kostnad og feiegebyr.                                                                                                                                                                  Det er kommunen som fastsetter feiegebyret for sin kommune som kan variere fra kommune til kommune, men feiegebyret er fastsatt ut fra selvkostprinsippet.

 Da dette er en ny tjeneste som blir iverksatt og i mangel på historikk om fyringsanlegget, har feietjenesten satt opp et ressursbehov som tilsier et besøk pr 8. år. Feietjenesten har en plan om at alle skal få førstegangs besøk innen utgangen av 2019.

 Alle kommunene i vår region har valgt å innkreve gebyret årlig og kostnaden blir fordelt istedenfor å innkreve hele kostnaden det året besøket finner sted.

 Feietjenesten vil legge til rette for at kommunene kan velge og differensiere feiegebyret ut fra hyppighet og frekvens etter første besøk.

 Kommunen svarer på spørsmål vedrørende feiegebyret og Trøndelag brann -og redningstjeneste, feieavdelingen svarer på feiefaglige spørsmål og fritak av feiegebyr.

 Se for øvrig aktuell informasjon om saken i høyre meny under feiing og tilsyn i hytter / fritidsboliger. 

 

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      Leksvik      Rissa      Rennebu      Oppdal

Logg inn