Serviceavdelingen

Servicetjenester:

 

Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling har som hovedoppgave å utføre lovpålagt feiing og tilsyn av fyringsanlegg. I feieravdelingen har vi en egen Serviceavdeling som utfører tilleggsoppgaver. Tjenestene vi utfører er relatert til vår fagkompetanse og er arbeid vi tar oss betalt for. Eksempler på slike tilleggsoppgaver kan være rengjøring av ildsted/fyrkjel, tilstandsvurdering av skorstein, videokontroll, røykprøve og tetthetsmåling av nye og eldre skorsteiner.

Da vi ikke har lov til å anbefale firma for utbedring av feil og mangler, er vi en nøytral aktør i markedet.

”Feieren kan mer enn å rengjøre skorsteinen”

Det er vanskelig for ufaglærte å se om fyringsanleggets (ildstedet / skorstein) tilstand er tilfredsstillende. Er du i tvil om skorsteinen er skadet eller oppfyller kravene? Har du møbler eller andre utenpåliggende elementer installert mot skorsteinen? Er det lenge siden du har rengjort ildstedet / fyrkjelen? Eller har du kjøpt deg ny bolig? Hvis svaret er ja på ett av punktene bør du kontakte feieravdelingen, eller feieren når han/ hun er på sitt ordinære besøk slik at de kan sjekke ut hva som bør gjøres med fyringsanlegget.

 Bildet viser en av våre ansatte i Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling.

Maria på tak - 2

 

 

Våre tjenester:

Feiing/rengjøring av ildsted

Feiing/rengjøring av fyrkjel

Fresing av skorstein

Videokontroll av skorstein

Røykprøve av skorstein

Trykktesting/lekkasjemåling av skorstein

Tilstandsvurdering/befaring av fyringsanlegg

Røykgassanalyse/røykgassmåling av fyrkjel

Termografering av fyringsanlegg

PRISLISTE 2017

Servicetjenester gjeldende for

Trondheim, Malvik, Klæbu, Oppdal, Rennebu, Rissa og Leksvik 

NB Noen kommuner har andre priser for enkelte tjenester!                                                                                                                        

 Type arbeid
inkl mva:
TIMESARBEID PR MANN. TUR /RETUR (+ DUSJING SKAL MEDREGNES) KR: 925,- pr. time
FEIING AV SKORSTEIN KR: 500,- ev.timepris
TILSYN KR: 500,-       
FEIING AV ILDSTED KR: 925,- pr. time
FEIING AV FYRKJEL KR: 1275,- ev. timepris
VIDEOKONTROLL AV SKORSTEIN M/ RAPPORT KR: 1425,- ev. timepris
         OPPTAK AV VIDEOKONTROLL NB Må bestilles på forhånd ! Kr.   150,-
RØYKPRØVING AV SKORSTEIN M/ RAPPORT KR: 1425.- ev. timepris
TETTHETSMÅLING AV SKORSTEIN M/ RAPPORT KR: 1425.- ev. timepris
BEFARING/ VISUELL KONTROLL M /RAPPORT KR: 1375,- ev.timepris
FEIELINE PR METER KR: 75,-
LITEN KOST M. FIBER ( til for eksempel feiing av ildsted) KR: 150,-
FEIEKOST: LECA KR: 400,-
FEIEKOST: TEGL KR: 500,-
PLASTKOST ( til for eksempel til stålskorstein) KR: 350,-
RØYKGASSANALYSE

KR: 1325,- ev. timepris

FEIING AV HYTTE KR: 925,- pr. time
FRESING AV SKORSTEIN KR: 1375,- ev. timepris
TERMOGRAFERING AV SKORSTEIN KR: 2025,-ev.timespris
MANUELT SVAR PÅ MEGLERFORESPØRSEL KR: 475,-
TEMPERATURMÅLING AV RØYKGASS KR: 725,-

MOMSFRITT: PRISER NEDENFOR GJELDER KUN FOR TRONDHEIM OG OPPDAL KOMMUNE

Prisene er hentet fra gebyrregulativet for byggesaker

TRONDHEIM KOMMUNE: (B2-8)

Oppføring, riving og rehabilitering av skorstein

Gebyr etter gebyrregulativ pkt. A9.

Bolig med flere skorsteiner betaler for 1. skorstein fullt gebyr, 2. skorstein halvt gebyr, fra og med 3. skorstein kr. 550,- pr. skorstein.

 

KR: 1950,-

Søknad om ansvarsrett for selvbygger Lokal godkjenning selvbygger eller lokal godkjenning i tiltaksklasse 1 for foretak som ikke oppfyller formalkravene (B12)

Gebyr etter gebyrregulativ pkt. A9 - (Lokal godkjenning gjelder for hele eiendommen)

KR.: 2310,-
OPPDAL KOMMUNE:  
Byggesaksgebyr KR:. 2800,-
Lokal godkjenning KR.: 1300,-

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      Leksvik      Rissa      Rennebu      Oppdal

Logg inn