Feiing av skorstein (pipe)

Når kommer feieren?

Rutinemessig feiing og tilsyn er alltid varslet på forhånd.

Vi er i gang med overgang til sms-varsling, men har foreløpig ikke nådd fram til alle som skal varsles. Vi ber om at du går inn på servicevarsling.no eller Altinn og oppdaterer informasjonen som ligger der, slik at alle telefonnumre er oppdatert.

Det varsles en gang på sms ca en uke før feieren kommer.

 

For å utføre tilsyn, er vi avhengig av at det er noen til stede i alle boenheter. Hvis ikke den varslede dagen passer for deg, må du ta kontakt med feierlaget for ny avtale snarest mulig etter at du har fått varsel. Ring, send sms til mobilnummeret som du har fått varsel fra eller send oss en e-post. Dersom vi må sende en feier tilbake til deg etter at de har vært i området ditt, faktureres besøket.

 

Se også huskeliste før feierbesøk

Det er huseiers ansvar at fyringsanlegget er i forskriftsmessig stand og fungerer som forutsatt, men vi stiller gjerne vår kunnskap til disposisjon for å hjelpe deg.

 

NB Når du er borte fra hjemmet ditt, anbefaler vi at trekker i ovner og spjeld i peis samt feieluker og sotluker stenges/tettes. Lufting via ildsted og sotluker må ikke forekomme.

 

Tilbake til forsiden

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn