• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Melding om utendørs arrangement

Utendørs arrangement

Planlegger du et større utendørs arrangement, må den ansvarlige sende oss melding. 

Spesielt for byrommene i Trondheim:  Det er viktig at du først har søkt om leie av grunn og vet at byrommet er ledig, før du sender oss en melding. Det gjør du via søkeportalen CimEvent : https://www.arrangorguide.no/Søknader til andre offentlige etater som Trøndelag politidistrikt, Trondheim parkering, Miljøenheten og Eierskapsenheten (skjenkebevilgning) går via CimEvent.

 

Vår behandlingstid er minimum 3 uker, det er derfor viktig at du melder fra om arrangementet i god tid. Ved arrangement som krever ytterligere informasjon må du forvente lenger behandlingstid.

Har du planer om åpen ild som bål, fyrverkeri, fakler, må du søke eller melde på egne skjema som ligger på hjemmesiden vår.

Hva må du gjøre

Når du sender inn melding om arrangementet, må du dokumentere hvordan du skal ivareta sikkerheten.

Skjemaet fungerer slik:

 • * betyr obligatorisk utfylling
 • Etter 20 minutter uten aktivitet må du starte på nytt.

Dette må du ha tilgjengelig før du fyller ut skjemaet:

 • min id
 • organisasjonsnavnet, dersom arrangementet skjer i regi av en organisasjon, lag eller forening
 • sted/adresse for arrangementet
 • type aktiviteter (publikumstelt, scene, frityr, foodtrucks, åpen ild osv.)
 • arrangementets start- og slutttidspunkt, og eventuelt opp- og nedrigg
 • dokumentasjon/vedlegg:

Branntegning/-kart i målestokk som viser:

 • arrangementsområdets lokalisering og avstand til omkringliggende bygninger
 • innganger og utganger
 • faste og midlertidige konstruksjoner på området
 • brannkummer og adkomstveier for utrykningskjøretøyer
 • brannfarlig aktivitet og andre forhold som har betydning for brannsikkerheten.

Risikovurdering:

Du skal kartlegge farer, hvordan disse skal forhindres og hvilke planlagte sikkerhetstiltak som skal redusere konsekvensene dersom noe går galt. Risikovurderingen må tilpasses størrelsen på arrangementet.

Annet:

Du kan legge til vedlegg dersom det er noe mer vi må vite om.

Spesielt ved større arrangement kan en mer omfattende beskrivelse av arrangementet være nødvendig. Dette kan også omfatte rutiner og ansvar under arrangementet, gjennomført opplæring/øvelse osv.

Husk å avklare med grunneier på forhånd.

MELD HER

Meldingsplikten er gitt i brann- og eksplosjonsvernloven § 7.

Aktuelle tema

 • Søknadsskjema
 • Forskrifter og veiledninger
 • Nyttige lenker
 • Nyttig informasjon fra TBRT

 På DSB sin hjemmeside gis en oversikt over regelverk, veiledninger, temaveiledninger og andre relevante rapporter/litteratur innenfor brann og samfunnssikkerhet.

Lokale forskrifter og veiledninger

Kurs

kurs-TBRT -7

Alarmtilknytning

alarmtilknytting MG 9029

Barn og unge

barn-og-unge

Bålbrenning

kaffebal 106098665

Trygg hjemme

eldre

Fyrverkeri

fyrverkeri

Fyringsanlegg

fyringsanlegg 9000574

Jobb i TBRT

jobbe-i-tbrt MG 9273

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn