• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Deprecated: Required parameter $db follows optional parameter $link in /customers/b/1/3/tbrt.no/httpd.www/plugins/content/html5flippingbook_ext_content/html5flippingbook_ext_content.php on line 125 Deprecated: Required parameter $option follows optional parameter $link in /customers/b/1/3/tbrt.no/httpd.www/plugins/content/html5flippingbook_ext_content/html5flippingbook_ext_content.php on line 125 Deprecated: Required parameter $user follows optional parameter $link in /customers/b/1/3/tbrt.no/httpd.www/plugins/content/html5flippingbook_ext_content/html5flippingbook_ext_content.php on line 125 Deprecated: Required parameter $db follows optional parameter $link in /customers/b/1/3/tbrt.no/httpd.www/plugins/content/html5flippingbook_content/html5flippingbook_content.php on line 75 Deprecated: Required parameter $option follows optional parameter $link in /customers/b/1/3/tbrt.no/httpd.www/plugins/content/html5flippingbook_content/html5flippingbook_content.php on line 75 Deprecated: Required parameter $user follows optional parameter $link in /customers/b/1/3/tbrt.no/httpd.www/plugins/content/html5flippingbook_content/html5flippingbook_content.php on line 75

Melding om innendørs arrangement

Innendørs arrangement

Planlegger du ett innendørs arrangement må den ansvarlige sende oss melding. 

Vår behandlingstid er minimum 3 uker. Det er derfor viktig at du melder fra om arrangementet i god tid. Ved arrangement som krever ytterligere informasjon, må du forvente lenger behandlingstid. 

Du trenger ikke melde fra til oss om arrangementet skal være i ett forsamlingslokale med godkjenning for denne type bruk. Du må følge bestemmelsene og rutinene som gjelder dette lokalet. Lokalet må ikke ha branntekniske avvik.  

Hva må du gjøre

Når du sender inn melding om arrangementet må du dokumentere hvordan du skal ivareta brannsikkerheten. 

Skjemaet fungerer slik:

 • * betyr obligatorisk utfylling
 • Etter 20 minutter uten aktivitet må du starte på nytt.

Dette må du ha tilgjengelig før du fyller ut skjemaet: 

 • min id
 • organisasjonsnavnet, dersom arrangementet skjer i regi av en organisasjon, lag eller forening
 • tillatelse fra huseier/representant for eier
 • adresse for arrangementet
 • størrelse på lokalet
 • tillatt antall personer i lokalet
 • type bygg
 • når arrangementet skal starte og når det skal slutte 
 • vedlegg/dokumentasjon:

Brannteknisk tegning i målestokk som viser:

- arealet som du skal benytte, og plassering i bygget

- rømningsveier fra lokalet ut til det fri

- scener, møblement, salgsbord, faste konstruksjoner osv.

-  andre forhold som har betydning for brannsikkerheten (f.eks. brannslokkeutstyr, brannsentral) 

Risikovurdering: Du skal kartlegge farer, hvordan disse skal forhindres og hvilke planlagte sikkerhetstiltak som skal redusere konsekvensene dersom noe går galt. Risikovurderingen må tilpasses størrelsen på arrangementet. Dette må du legge ved søknaden

Instrukser, rutiner eller annet: Ved større arrangement vil en mer omfattende beskrivelse av arrangementet være nødvendig. Dette kan også omfatte rutiner og ansvar under arrangementet, gjennomført opplæring/øvelse osv. 

Du kan også legge til andre vedlegg dersom det er noe mer vi må vite om.

MELD HER

Meldingsplikten er gitt i brann- og eksplosjonsvernloven § 7. 

Aktuelle tema

 • Søknadsskjema
 • Forskrifter og veiledninger
 • Nyttige lenker
 • Nyttig informasjon fra TBRT

 På DSB sin hjemmeside gis en oversikt over regelverk, veiledninger, temaveiledninger og andre relevante rapporter/litteratur innenfor brann og samfunnssikkerhet.

Lokale forskrifter og veiledninger

Kurs

kurs-TBRT -7

Alarmtilknytning

alarmtilknytting MG 9029

Barn og unge

barn-og-unge

Bålbrenning

kaffebal 106098665

Trygg hjemme

eldre

Fyrverkeri

fyrverkeri

Fyringsanlegg

fyringsanlegg 9000574

Jobb i TBRT

jobbe-i-tbrt MG 9273

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn