• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Handel og oppbevaring av fyrverkeri i romjulen

Handel og oppbevaring av fyrverkeri i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Rennebu og Oppdal krever tillatelse fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT).  

Søknaden må inneholde de opplysninger og vedlegges den dokumentasjon og risikoanalyser som er nødvendig, for å vurdere om tillatelse kan gis. 

Dere må søke oss innen 1. mai det året det søkes for. 

 

Hvem kan søke? 

Dersom du ønsker å selge fyrverkeri direkte til forbruker i romjulen må du driver en handelsvirksomhet med fast utsalgssted (virksomheten må drive handel over disk også utenom fyrverkerisesongen). Handelslokalet og/eller området utenfor handelslokalet må være egnet til handel og oppbevaring av fyrverkeri (se forskrift til håndtering av fyrverkeri). Handelsvirksomheten må ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis utstedt av eksamensadministrator, utpekt av DSB. 

 

Ha dette klart før du fyller ut skjema: 

 • Min id 

 • Organisasjonsnavn og -nummer til handelsvirksomheten. 

 • Brannteknisk tegning over utsalgsstedet/lager ved innendørs handel og/eller lagring.  

 • Målsatt kart som viser plassering av utsalgsstedet/lagringscontainer ved utvendig salg og/eller lagring. 

 • Kopi av gyldig kompetansebevis til særskilt utpekt person. 

 • Risikoanalyse for handel og lagring. 

 

 

 

SØK HER (Frist 1. mai)

NB – Etter 20 minutter uten aktivitet må du starte på nytt. 

Aktuelle tema

 • Søknadsskjema
 • Forskrifter og veiledninger
 • Nyttige lenker
 • Nyttig informasjon fra TBRT

 På DSB sin hjemmeside gis en oversikt over regelverk, veiledninger, temaveiledninger og andre relevante rapporter/litteratur innenfor brann og samfunnssikkerhet.

Lokale forskrifter og veiledninger

Kurs

kurs-TBRT -7

Alarmtilknytning

alarmtilknytting MG 9029

Barn og unge

barn-og-unge

Bålbrenning

kaffebal 106098665

Trygg hjemme

eldre

Fyrverkeri

fyrverkeri

Fyringsanlegg

fyringsanlegg 9000574

Jobb i TBRT

jobbe-i-tbrt MG 9273

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn