Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Aktuelle saker

Møte i Pensjonistforeningen

Torsdag 19.mars kl 11.00       MØTET ER AVLYST GRUNNET SMITTEFARE

Sted MidtNorge 110-sentral Sluppen

Tema: Fremtidsfullmakt, Arv og Testamente ved advokat Anne Marie Berg

Hilsen Styret

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn