Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Årsmelding 2018

Årsmelding for 2018

Brannvesenets Pensjonistforening Trondheimsregionen

Brannvesenets pensjonistforening Trondheimsregionen som formål å være et naturlig samlingspunkt for brannvesenets pensjonister. Foreningen skal ivareta medlemmenes yrkesmessige, sosiale og kulturelle interesser bl.a. ved å arrangere, temamøter og reiser. Foreningen har Trøndelag brann- og redningstjeneste som hovedsamarbeidspartner og skal også ha kontakt med kommuner og private organisasjoner som er av betydning for brannvesenet.

Styret: har bestått av:

Leder:                         Olav Meland

Nestleder:                   Gunnar Johnsen

Kasserer:                    Odd Moen

Styremedlem:             Roy M. Hveding

Varamedlem:             Svein B. Evensen

 

Styremøter:   Det er i løpet av 2018 holdt 9 styremøter.

Medlemsmøter:        Det er holdt 10 medlemsmøter med varierende innhold.

Medlemmer:  Det er pr. 31. 12 2017 - 69 betalende medlemmer i foreningen.

Reiser:            14 april arrangerte foreningen i samarbeid med Solgruppen tur til Albir i Spania. Innkvartering på hotell Kaktus som ligger på strandpromenaden i Albir. Deltakerne syntes dette var en fin tur og egner seg godt for våre medlemmer. Styret jobber nå med å gjenta turen i 2018 og håper at mange vil delta .

Den planlagte turen til Radiomuseet i Selbu ble avlyst da museet hadde stengt for sesongen. Denne turen vil bli gjennomført på væren 2018. Nærmere opplysninger vil bli gitt så snart alle detaljer er på plass.

Økonomisk status:    Som regnskapet viser har foreningen stabil økonomi. Om det finnes medlemmer som har ideer om hvordan foreningen kan øke sine inntekter setter styret stor pris på å motta disse.

TBRT gir oss kr 3000.- i støtte til innkjøp av kaffebrød til våre møter, noe vi setter stor pris på.

Bankforbindelse:       Styret har valgt Personellservice Trøndelag som sin bankforbindelse. Kontonr.: 1254.54.89803

Innmelding i Pensjonistenes fellesorganisasjon Trondheim (PFO):        Etter vedtak på årsmøte i 2017 skal ikke foreningen være medlem her.

Aktiviteter:    Treningen på Sandmoen brannstasjon er populær og det er gledelig at nye medlemmer dukker opp på disse treningene. Trening på hovedstasjonen på Sluppen på torsdager kl 1000 til 1200 er derimot lite besøkt og styret oppfordrer derfor alle medlemmer til disse treningene som er både av sosial og treningsnyttig art.

Odd M. Moen Deltok på veteranuken i vår i regi av fagforbundet,

Roy M. Hveding er leder av pensjonistutvalget i Fagforbundet - Trøndelag og sitter i regionstyret Fagforbundet - Trøndelag.

Hjemmeside:  All informasjon til medlemmene legges ut på hjemmesiden til TBRT og styret ber alle om å bruke denne. For å komme inn på siden gjør dere følgende.: I søkerfeltet på internettmotoren skriver dere tbrt.no og trykk enter, da får dere opp en side med Trondheim brann- og redningstjeneste trykk på denne linjen og dere kommer inn på hjemmesiden til tbrt. gå så til fanen "om tbrt" og pek på denne med musepilen. Nederst på valgene dere da får opp står det pensjonistforeningen, trykk på denne og dere er inne på vår "hjemmeside". Her finner dere fler valg og det er bare å velg den fanen dere vil åpne.

Medlemskontigent:  Den er fortsatt kr. 200.-. Faktura sendes ut i januar/februar. Husk å merk innbetalingen med navnet ditt slik at kassereren får registrert at du har betalt.

Olav Meland                                                  Gunnar Johnsen

Sign.                                                                           Sign.

Odd M. Moen                                                Roy M. Hveding

Sign.                                                                           Sign.

                           Svein B. Evensen

                                   Sign.  

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn