Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Årsmeldinger

 

ÅRSMELDING 2022

BRANNVESENETS PENSJONISTFORENING  TRONDHEIMSREGIONENEN

 

Brannvesenets pensjonistforening Trondheimsregionen har som formål åvære et naturlig samlingspunkt for brannvesenets pensjonister.

Foreningen skal ivareta medlemmenes yrkesmessige, sosiale og kulturelle interesser bl.a. ved og arrangere temamøter og reiser.  Foreningen har Trøndelag brann- og redningstjeneste som hovedsamarbeidspartner og skal også ha kontakt med kommuner og private organisasjoner som er av  betydning for brannvesenet.

 

Styret har bestått av.

Leder                          Roy Hveding

Nestleder                    Gunnar Johnsen

Kasserer                      Odd Moen

Styremedlem                Svein Evensen

Varamedlem                 Bjørn Hellan

 

Styremøter                 Det er avholdt    7 styremøter

Medlemsmøter               -------------     7 medlemsmøter

Medlemmer pr 31/12 2022                   84 medlemmer

 

Reiser /turer                               Busstur til Smøla  med 35 st.

 

Tema for medlemsmøter har vært.   Droner i brannvesenet, Foredrag og sang, På vei gjennom Trøndelag.Foredrag fra advokat om framtidsfullmakt. Årsmøte.

 

 

Julebord med 40 påmeldte.

 

Økonomisk status, som regnskapet viser har foreningen stabil økonomi.

 

TBRT  gir oss 3000 kr  i støtte  til innkjøp av kaffebrød til våre  medlemsmøter, noe vi setter stor pris på.

 

Bankforbindelse, Personellservice Trøndelag.

 

Aktiviteter,    Trening på Sandmoen brannstasjon på mandager med trening, kaffe og mimring.

 

Deltagelse i råd og utvalg.

Roy Hveding . Styremøter i    brannkorpsforeningen, Leder i pensjonsutvalget fagforbundet Trøndelag, styremedlem fylkesregion Trøndelag,  fylkeskonferanse LO,  tariffkonferanse fagforbundet Trøndelag.

 

Hjemmeside. All informasjon til medlemmene legges ut på hjemmesiden til TBRT.

 

 

 

Roy Hveding      Gunnar Johnsen     Odd Moen    Svein  Evensen

 

 

 

 

 

Årsmelding for 2019

                                    Brannvesenets Pensjonistforening Trondheimsregionen

Brannvesenets Pensjonistforening Trondheimsregionen har som formål å være et naturlig samlingspunkt for brannvesenets pensjonister. Foreningen skal ivareta medlemmenes yrkesmessige, sosiale og kulturelle interesser bl.a. ved å arrangere temamøter og reiser. Foreningen har Trøndelag brann- og redningstjeneste som hovedsamarbeidspartner og skal også ha kontakt med kommuner og private organisasjoner som er av betydning for brannvesenet.

Styret har bestått av

Leder                Roy Hveding

Nestleder          Gunnar Johnsen

Kasserer           Odd Moen

Styremedlem     Svein Evensen

Varamedlem      Bjørn Hellan

Styremøter:       Det er i løpet av 2019 avholdt 11 styremøter.

Medlemsmøter:  Det er avholdt 11 medlemsmøter i 2019 med varierende innhold.

Medlemmer:      Det er pr 31.12. 2019, 74 betalende medlemmer.

Reiser/turer:     

Dagstur til Radiomuseet i Selbu.

Omvisning på gamle Hovedbrannstasjonen i Kongens gate.

Omvisning på Avinor på Værnes flyplass

Kanaltur i Trondheim med  Nidelven og besøk og en matbit på Munkholmen.

Temaer på medlemsmøtenehar vært:

Elektriske biler - Alzheimer - Gamle brannbiler i Trondheim - Brannsjefen orienterer om aktuelle ting

Julelunch på Hovedbrannstasjonen - Årsmøte - Diverse orientering fra styret og Lysbilder fra fotosafarer

Terje Gran.

Økonomisk status: Som regnskapet viser har foreningen stabil økonomi. TBRT gir oss kr 3000.- i

støtte til innkjøp av kaffebrød til våre møter, noe vi sette stor pris på.

Bankforbindelse: Vår bankforbindelse er Personellservice Trøndelag

Aktiviterer: Trening på Sandmoen brannstasjon på mandager med mimring og kaffe.

Deltakelse i råd og utvalg: Roy Hveding har følgende deltakelse, Styret i Brannkorpsforeningen som

pensjonisttillitsvalgt - Styremedlem i Regionstyret Fagforbundet Trøndelag - Leder av Pensjonistutvalget i

Fagforbundet Trøndelag - Deltakelse i tariffmøte - Deltakelse og leder for 4 komferanser for pensjonist-

tilitsvalgte.

Hjemmeside: All informasjon til medlemmene legges ut på hjemmesiden til TBRT og styret ber alle om å bruke denne.

Medlemskontingent: Kontingent er kr 300.- og faktura sendes ut i januar/februar. Husk å merk innbetalingen med navnet ditt slik at kasserer får registrert at du har betalt.

 

Roy Hveding                                     Gunnar Johnsen                        Odd Moen

Svein Evensen                                  Bjørn Hellan                                                                                                   

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn