Urban redningsgruppe

Opprettet i 2006. 29 mannskaper er opplært i emnet taugredning. Tre nivå der nivå T1 er tillagt alle mannskaper heltid som skal måtte bevege seg på tak ut fra høyderedskap og skyvestiger. Er vern mot fall til lavere nivå. T1 er egenvern. Utsjekk av alle mannskaper èn gang årlig. Opplæring forestås av mannskaper ved stasjon 3. TBRT IKS har to instruktører for de videre nivå , T2, T3. Minimum 3 mannsk. på hvert lag, på Stasjon 3(syd) er utdannet innen nivå T2. Skal kunne delta i taugredningsgruppe som en likeverdig part med de kunnskaper som er påkrevd i ei gruppe bestående av 4 mannsk. Nivå T3 er øverste nivå for aksjonering og tilsier lederrollen i et redningsoppdrag der taug er alternativet. I tillegg har nivå T2 og T 3 en H. Dvs. T2H og T3H. Dette tilsier at de er utsjekket for Norsk Luftambulanse sitt helikopter ved Rosten, Heimdal. For å være med alene som leder hos NLA skal taugredder ved TBRT inneha nivå T3H.
Avtale med NLA er lik den Dykkeravd v. Bil 18 på stasjon 1, har.

Øvelser foretaes jevnlig og er påkrevd for å holde vedlike kunnskap på knuter, forankringer, bygge spill, båreredning, frigjøring fritthengende, klatring i master, på bygg, siloer, stillasjer, demninger, over juv, hulrom, sikring for dykkere i elv, samøvelser med det høydemateriell TBRT disponerer, sikring overfor rasområder. Taugredning er for TBRT sitt vedkommende, forlengelse av AML's regler for etterfølgelse i av arbeid i høyden. Flere yrker er risikoutsatt under arbeid i høyden. Fritidsaktiviteter kan også føre til uhell. TBRT IKS har beredskap for dette 24 timer i døgnet. TBRT bruker, og viderefører den kunnskap og sikkerhet vi skal etterstrebe og har regler for, under arbeid i eget høydemateriell, til også å gjelde for redningsteknikker som er påkrevd overfor andre nødstette. Taugredningsgruppa arbeider etter egen HMS , utarbeidet av egen fagansvarlig i tråd med de direktiver AML og annet regelverk for redning i høyden tilsier. Metodikk og teknikker er nøye gjennomtenkt. Aktivitetslogg og feilmeldingssystemer er virksomme. Ansvarlige får beskjed og aksjonerer umiddelbart gjennom at utstyr blir skiftet ut på terminer, slitasje, og mulig feil bruk.
Urban redningsgruppe har egen fagansvarlig.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn