Foretak, rehabilitering av skorstein 2021

Oversikt over foretak som foregående år har søkt om rehabilitering av skorstein ihht lovverket for Trondheim og Oppdal kommune

Feieravdelingen gjør oppmerksom på at det kan finnes flere foretak som utfører denne type arbeid.

Vi gir ingen garantier på kvaliteten av arbeidet.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn