Trondheim

Feiing og tilsyn er basert på risiko. Risikoen bestemmer hvor ofte du skal ha feiing og/eller tilsyn. Om du har et avvik, eller andre forhold som øker sjansen for brann, vil du få en høyere risiko og dermed hyppigere intervall på feiing og/eller tilsyn. Vi jobber med intervaller på hvert år, hvert fjerde år eller hvert åttende år. 

01.01.23 bestemte Trondheim kommune at feiegebyret skal differensieres på bakgrunn av hvor ofte du har feiing og/eller tilsyn. Gebyret består derfor av et grunnbeløp, samt et beløp etter intervallet boligen din havner i. 

Om du har behov for feiing oftere enn intervallen vi har satt for tilsyn, vil det tilkomme et ekstra beløp. 

Du vil kunne se hvilket intervall du har, på fakturaen. 

Feieavgift 2023

Pris uten mva

Pris inkl. mva

Grunngebyr

127,20

159

Feiing og tilsyn - årlig

392

490

Feiing og tilsyn - hvert 4. år

196

245

Feiing og tilsyn - hvert 8. år

59,20

61,50

Feiing ekstra - hvert 4. år

56

70

Feiing ekstra - årlig

112

140

 

Dersom avgiften skal endres på grunn av fjerning av ildsted eller installasjon av ildsted, foretas endringen fra første påfølgende termin etter at vi har mottatt skriftlig melding om dette.

 

Oversikt over foretak som foregående år har søkt om rehabilitering av skorstein ihht lovverket for Trondheim og Oppdal kommune

Lokal forskrift  om forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 

Forskrift om endring i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Trondheim kommune, kunngjort 09.05.2017

Lokal forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg

 

 Informasjon vedrørende feiing og tilsyn av hytter/fritidsboliger - se informasjon i høyremeny under feier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilbake til forsiden

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn