Feiing/rengjøring av fyrkjel

 

Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling kan tilby feiing av fyrkjel.

Fyrkjeler må feies regelmessig for å fungere best mulig. Selv små mengder sot i fyrkjelen øker fyringsutgiftene. Sot isolerer godt og kan bety vesentlig økte fyringsutgifter. En millimeter sot i fyrkjelen fører til varmetap og merforbruk av brensel med 3 – 5 %.

Regelmessig feiing av fyrkjelen er god økonomi både for lommeboka og miljøet.


Fordeler med jevnlig feiing av fyrkjelen:


- Oppnår optimal effekt av brenselet


- Forhindrer unødige forurensning


- Økt utnyttelsesgrad gir bedre og lavere ved/oljeforbruk

Gjelder kun for Trondheim:

Den 17.12.2009 ble det vedtatt en lokal forskrift i Trondheim kommune som pålegger eiere av fyrkjeler å sørge for årlig service og rengjøring av fyrkjeler og oljebrennere. Se egen brosjyre.

Serviceavdelingen foretar slike tjenester på bestilling. Feiing av fyrkjel kan bestilles på vår telefon 416 67 000 eller eventuelt på vår e- post. Benyttes e- post, oppgi ditt telefonnummer og adressen det gjelder, så ringer vi tilbake. Pris for tjenesten se egen prisliste.

 

Bildet viser en av våre ansatte som rengjør en fyrkjel

fyrkjel

 Tilbake til Serviceavdelingen

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn