Feiing/rengjøring av ildsted

Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling kan tilby feiing av ildsted.

Regelmessig feiing av ildsted er lønnsomt. Du kan spare 3 - 5 prosent energi på å feie ildstedet. Ildstedet vil da også fungere bedre ved at det vil slippe ut mindre Co2 og være mindre helseskadelig.

Fordeler med jevnlig feiing av ildstedet:


- Oppnår optimal effekt av brenselet


- Forhindrer unødige forurensning


- Økt utnyttelsesgrad gir bedre og lavere ved forbruk

Feiing av ildsted kan bestilles på vår telefon 416 67 000 eller eventuelt på vår e- post. Benyttes e- post, oppgi ditt telefon nummer og adressen det gjelder, så ringer vi tilbake. Pris for tjenesten se egen prisliste.

 

 avfallsbrenning i ovn

Bildet viser et vedfyrt ildsted med sot og avfall som har behov for feiing.

 

Vi minner om at det iht Forskrift om åpen brenning og brenning i småovner ikke er tillatt å brenne avfall i ovner eller på bål utendørs.

 

   
 

Tilbake til Servicetjenester

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn