Fyrverkeri

Bruk av fyrverkeri

Utenfor forbudssonen i Trondheim kommune er det tillatt å bruke fyrverkeri fra kl. 18:00 nyttårsaften til kl. 02:00 nyttårsdagen. Bruk av fyrverkeri utenfor denne tidsrammen er forbudt, med mindre du har søkt og fått innvilget en søknad for avfyring av fyrverkeri.

Elektronisk søknadsskjema finnes på www.tbrt.no under fanen "søknadsskjema". Denne må sendes i god tid før den planlagte oppskytingen. Det må også innhentes tillatelse fra politi og grunneier.

Her er noen kjøreregler og tips du absolutt bør ta til følge ved bruk av fyrverkeri:

  • Forbered fyrverkerioppskytingen i dagslys
  • Bruk briller og kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
  • Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
  • Bøy deg aldri over fyrverkeri med antent lunte
  • Hold god avstand fra oppskytingen
  • Sjekk aldersgrensen på fyrverkeriet (18 år på fyrverkeri og store stjerneskudd / 12 år på mindre artikler og små stjerneskudd)

 Bor du i Trondheim, ta en titt på dette kartet for å se hvor det er tillatt å sende opp fyrverkeri:

trondheim fyrverkeri nett v2

Se detaljkart for Sverresborg spesielt: 

sverresborg fyrverkeri v2

Bor du i Råkvåg, ta en titt på dette kartet:

Rakvag fyrverkeri forbudssone

Trykk her for detaljert beskrivelse om hvordan behandle fyrverkeri.
 

Handel med fyrverkeri

Handel med fyrverkeri er søknadspliktig. Søknad om tillatelse til handel innenfor vår brannvernregion må være Trøndelag brann- og redningstjeneste i hende innen 1. mai det året man skal drive med handel. Søknader som kommer inn etter fristens utløp blir avslått.
Salg og utlevering av fyrverkeri klasse II og III direkte til forbruker kan bare skje i tidsrommet 27. til 31. desember, fra egnet salgslokale eller salgssted over disk og av betjening. Raketter klasse II og III og pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy er ikke tillatt å selge eller utlevere til forbruker.
Virksomheter som søker må drive fast handelsvirksomhet med varer over disk og ha et øvrig sortiment av varer som selges utenom fyrverkerisesongen. Virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis for handel med fyrverkeri. Tillatelse til handel kan bare gis til den som anses skikket og skal bare gjelde handel fra et bestemt forretningssted. Innehaver av handelsvirksomhet som har fått tillatelse til handel med fyrverkeri, må ikke overdra eller leie ut tillatelsen til noen andre.
Lokale hvor det foregår handel med eksplosiv vare må minst tilfredsstille de til enhver tid gjeldende tekniske krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
Søknad om handel med fyrverkeri til Trøndelag brann- og redningstjeneste gjøres elektronisk via skjema: Fyrverkeri – handel og oppbevaring (aktiv i februar, mars og april)

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn