Fresing av skorstein

Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling kan tilby fresing av skorstein.

Uheldig fyringsmønster, dårlig isolerte og utette skorsteiner kan gi dannelse av beksot som kan føre til pipebrann. Denne type sot kan vanskelig fjernes med ordinær feiing og en må foreta fresing av skorsteinen. Ved fresing brukes et spesiallaget feierredskap som gjør at den harde soten i skorsteinen løsner. Under fresing vil det oppstå noe mer trykk i skorsteinen enn ved ordinær feiing. Stenging av spjeld og luker er dermed ekstra viktig under en freseprosess. For å gjennomføre fresing trenger vi tilgang til strømuttak.

Siden beksot i skorsteinen skyldes uheldige fyringsvaner eller feil ved fyringsanlegget, vil feieren ved første gangs fresing informerer huseier om hva som må til for å unngå dette. Dersom det er nødvendig med fresing gjentatte ganger, vil dette bli regnet som en servicetjeneste.

Serviceavdelingen foretar slike tjenester på bestilling. Fresing av skorstein kan bestilles på vår telefon 416 67 000 eller eventuelt på vår e- post. Benyttes e- post, oppgi ditt telefonnummer og adressen det gjelder, så ringer vi tilbake. Pris for tjenesten se prislisten.

 

 

Bildet viser fresing av skorstein utført av to av våre feiere

Fresing

 

Tilbake til Serviceavdelingen

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn