Feiing og tilsyn i hytter/fritidsboliger

Det er krav til at alle fritidsboliger i Norge skal ha feiing og tilsyn etter innføring av nye forskrifter. Det gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger, men omfatter også andre bygg som verksted, drivhus, lager, industribygg m.m. med fyring som oppvarming av byggverk. Herunder gjelder også gassfyrte anlegg tilknyttet en skorstein eller et avgassrør. 

Brannlovens Forskrift om brannforebygging § 17 pålegger kommunene å sørge for at skorsteiner som er i bruk blir feiet etter behov.

Det er kommunen som fastsetter gebyret for feiing og tilsyn av fritidsbolig i sin kommune. Gebyret kan variere fra kommune til kommune, men blir fastsatt ut i fra selvkostprinsippet.

Tilbake til forsiden

 

 

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn