• Aspirant i TBRT

  Aspirant i TBRT

  Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) vil i løpet av kort tid utlyse 100 % stillinger som aspirant i beredskapsavdelingen i Trondheim. Aspiranten vil følge et utdanningsløp og etter 2 år gå inn i stillingen som brannkonstabel.

  Les mer..
 • Ny redningsenhet

  Ny redningsenhet

  USAR-bilen er vårt nye hjelpemiddel for å håndtere ulykker som for eksempel bygningskollaps, skred og større trafikkuhell. 

  Les mer..
 • Hyttefeiing

  Hyttefeiing

  Feiing og tilsyn av fritidsbolig er nå et lovpålagt krav som kommunene plikter å gjennomføre. 

  Les mer..
 • Unødige alarmer truer brannsikkerheten

  Unødige alarmer truer brannsikkerheten

  Seks av ti utrykninger er til unødige eller falske alarmer. Det kan i verste fall sette liv i fare. 

  Les mer..
 • Er du student?

  Er du student?

  Eller har du barn eller barnebarn som studerer i Trondheim?

  Les mer..
 • Følg oss på Facebook!

  Følg oss på Facebook!

  Vi oppdaterer Facebook-siden vår jevnlig med hendelser og tips til en tryggere hverdag.

  Les mer..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aktuelle tema

 • Søknadsskjema
 • Forskrifter og veiledninger
 • Nyttige lenker
 • Nyttig informasjon fra TBRT

Kurs

kurs-TBRT -7

Alarmtilknytning

alarmtilknytting MG 9029

Barn og unge

barn-og-unge

Bålbrenning

kaffebal 106098665

Trygg hjemme

eldre

Fyrverkeri

fyrverkeri

Fyringsanlegg

fyringsanlegg 9000574

Jobb i TBRT

jobbe-i-tbrt MG 9273

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn