Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Innkalling til ordinært årsmøte

Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

 

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

 

Tid:     Torsdag 21. februar 2019 kl 11:00

Sted:   Sandmoen brannstasjon ( stasjon 3 )

Dagsorden:  

Valg av møteleder:

Valg av sekretær:  

Valg av 2 representanter til å uderskrive protokollen: 

Godkjenning av innkallingen:  

Godkjenning av årsmeldingen:

Godkjenning av regnskap:  

Innkomne Forslag:

Valg:           

Leder:                      velges for 2 år

Nestleder:               ikke på valg, 1 år igjen

Kasserer:                ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem:         velges for 2 år

Varamedlem:          velges for 2 år. 

Revisor:                  velges for 2 år. 

1 medlem til valgkommiteen:       velges for 2 år: 

 

 

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn