Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Innkalling til ordinært årsmøte

Artikkelindeks

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

BRANNVESENETS PENSJONISTFORENING TRONDHEIMSREGIONEN.

TID: Torsdag 21. februar 2019 kl 11.00

STED: Sandmoen brannstasjon ( stsjon 3 )

DAGSORDEN:

- Valg av møteleder

- Valg av sekretær

- Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

- Godkjenning av innkalling

- Godkjenning av årsmelding

- Godkjenning av regnskap

- Innkomne forslag

- Valg:

Leder: velges for 2 år

Nestleder: ikke på valg (1 år igjen)

Kasserer: ikke på valg (1 år igjen)

Styremedlem: velges for 2 år

Varamedlem: velges for 2 år

Revisor: velges for 2 år

1 medlem til valgkommiteen: velges for to år

Forslag til årsmøtet må være innlevert til styret senest 5. februar 2019.

styret

 

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn