Varme arbeider

Vi arrangerer sertifiseringskurs.

Vi kan både arrangere kurs i Trondheim og regionalt i Midt-Norge.

Kurset inneholder blant annet følgende elementer:

• Tillatelser og godkjenning
• Vær på utkikk etter brannårsaker
• Bruk av brannvakt
• Slokkemetoder og slokkeutstyr
• Forbered varsling og rømning
• Ut- og innkobling av automatiske alarm- og slokkeanlegg
• Vernetiltak mot personskade
• Slokkeinnsats- og slokkemidler
• Gass- og trykkflasker
• Hvordan fordeler ansvaret seg
• Hva slags ansvar snakker vi om
• Praktisk slokkeøvelse

Varighet: - Sertifisering 8 timer.

Varme arbeider sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening er gyldig i 5 år.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn