Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Møtedatoer, Høst 2019

 

 

Torsdag 22.August kl 11.00 - Hovedstasjon - tema/Elbiler/UTGÅR

Onsdag 28.August formiddag  - Båttur med Hermann - se egen info.

Torsdag 19.September kl 11.00 - Havna - tema/Terje Gran og reiseskildringer.

Torsdag 24.Oktober kl 11.00 - Ranheim - Brannsjef og hovedtillitsvalgt info.

Torsdag 21.November kl 11.00 - Hovedstasjon - tema/kommer senere.

Desember - Julelunch /mer info kommer senere.

 

 

Følg med under " Aktiviteter " for mer info.

 

           

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn