Brannvesenets
pensjonistforening
Trondheimsregionen
 

Møtedatoer, Våren 2019

 

 

Torsdag 24. januar kl 11:00 på stasjon 1 Hovedstasjonen ( Brannsjefen gir oss oppdateringer om TBRT)

Torsdag 21. februar kl 11:00 på stasjon 3 Sandmoen ( Årsmøte)

Torsdag 14. mars kl 11:00 på stasjon 1 Hovedstasjonen ( Tema: Pensjonistforbundet og pensjon)           

Torsdag 11. april kl 11:00 på stasjon 2 Ranheim Tema: Terje Stenhaug tegner/viser bilder og forteller         

Torsdag 23. mai kl 11:00 på stasjon 4 Nyhavna ( Tema: kommer senere)                          

Torsdag 13. Juni kl 11:00 på stasjon 3 Sandmoen ( Tema: Kommer senere)  

 

I tillegg til de ordinære møtene vil det bli et Temamøte om DEMENS i samarbeid med TBRT hvor også ektefeller kan delta. Møtet blir på stasjon 1,dato og klokkeslett er ikke fastlagt enda.

Det vil også bli arrangert turer til Radiomuseet, fjordtur og tur til Spania - Albir. Informasjon om dette vil bli lagt ut så snart datoer er fastsatt.

 

Følg med under " Aktiviteter " da det er her dette legges ut.

 

           

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn