Styr unna vannkanten. Vi har ingen å miste.

De siste seks årene har 69 personer falt i Nidelva og kanalen. Nå er det gjort omfattende sikringsarbeid for at det skal være tryggere å bevege seg langs vannkanten i byen.  

De fleste som har falt i vannet har blitt reddet ut eller kommet seg opp, men det har også vært dødsfall. Sammen med Trondheim kommune, politiet, Trondheim havn og KLP har vi i Trøndelag brann- og redningstjeneste det siste året jobbet med å øke sikkerheten ved elv, kanal og havneområde. Arbeidsgruppa har sammen sett på fysiske og forebyggende tiltak for å sikre områdene langs vannet. 

- Det er satt opp 800 meter gjerder, 200 leidere og 180 redningsbøyer, slik at det skal være lett å komme seg opp hvis ulykken er ute, sier Tove Haugland. Hun er prosjektleder ved kommunalteknikk i Trondheim kommune, og er prosjektansvarlig for arbeidsgruppa. 

Eget ansvar

Før årets julebordsesong har prosjektgruppa satt i gang en holdningskampanje for å prøve å unngå at folk oppsøker vannkanten i mørket. 

- Vi kan ikke gjerde inn hele byen, så vi må få folk til å forstå at de har et eget ansvar her. Man må holde seg unna vannkanten dersom det er glatt og mørkt, særlig hvis man er beruset. Da er det lett å trå feil, sier skipper på Sentrum brannstasjon, Roy Welle. Han har vært brannvesenets representant i prosjektgruppa, og har bidratt med risikovurdering og erfaringsoverføring fra de hendelsene brannvesenet har rykket ut på.

- Dette har vært et veldig godt samarbeid, med politisk vilje og økonomi til å gjennomføre fysiske tiltak. 

Welle understreker at selv om holdningskampanjen er myntet på julebordssesongen, må man være forsiktig ved vannkanten hele året. 

- Nidelva har sterk strøm, derfor teller hvert sekund om noen faller uti. Ring 110 med en gang, slik at vårt båtmannskap og redningsdykkere kan komme så raskt som mulig.  

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn