Stenger brannstasjonene for besøkende

Som nødetat må vi sørge for at beredskapen kan opprettholdes. Derfor innfører vi en rekke tiltak for å begrense smittefaren for våre ansatte.

Dette innebærer blant annet at vi stenger brannstasjonene for besøkende og avlyser brannforebyggende tilsyn inntil videre. Feiere utfører kun utvendig feiing og vil ikke gå inn for å tømme sot. 

Er det noe du lurer på kan du ta kontakt med sentralbordet på telefon 72547600 eller du kan nå oss på Facebooksiden vår, @brannogredningstjenesten. 

Vi oppfordrer alle til å være med på den nasjonale dugnaden for å unngå at viruset sprer seg. Vask hendene ofte og grundig, hold minst en meters avstand fra andre så fremt det er mulig, og hold deg hjemme om du har sykdomssymptomer. 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn