Dårligere brannsikkerhet på hytta

Undersøkelser viser at hyttefolket slurver med brannsikkerheten. 

Feiertilsyn av hytter og fritidsboliger i andre deler av landet har avdekket at mange har dårligere brannsikkerhet på hytta enn hjemme. Av de kontrollerte hyttene manglet det fungerende røykvarslere i nesten 40 %. Over 50% manglet slokkeutstyr. Feierne i Trøndelag brann- og redningstjenestes har besøkt de aller fleste av de 11152 registrerte fritidseiendommene i regionen.

– Ved hyttetilsyn har vi ofte sett at det er for få detektorer til antall rom, etasjer og bygg. Om man ikke hører brannvarslingen på for eksempel soverom eller i anneks er det svært bekymringsfullt, sier feiermester Dan Robert Forsmark. 

Han påpeker at det er minst like viktig å ha fungerende røykvarsling og slokkemidler på hytta som hjemme.
– Tidlig varsling redder liv. En brann kan utvikle seg veldig raskt, og mange fritidsboliger ligger slik til at brannvesenet vil ha lang utrykningstid. Da er det viktig å oppdage brannen tidlig.

Eier er ansvarlig
Så langt i år har landets brannvesen håndtert mer en 60 branner i fritidsboliger. I snitt betyr det at det brenner i en fritidsbolig hver tredje dag i Norge. Siden de fleste av oss legger ferien til Norge i år, forventes det at hytter og feriehus blir brukt mer enn vanlig denne sommeren. Har du planer om å leie ut hytta di, er det du som hytteeier som har ansvaret for at brannsikkerheten er ivaretatt. Leier du andres feriebolig bør du alltid sjekke at røykvarslerne fungerer og finne ut hvor slokkemidlene er plassert.

– Gjør det til en vane å pakke røykvarslerbatteri når du drar på hyttetur, uansett om du eier eller leier hytta. Svingninger i temperatur gjør at batteriene tappes raskere, sier Forsmark.

 

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

# Sjekk røykvarslerne hver gang du kommer til hytta, og ha alltid ekstra batterier i reserve.
# Gå aldri fra levende lys.
# Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
# Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte.
# Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
# Vær ekstra varsom ved bruk av gass, sjekk utstyr og slanger jevnlig.
# Sørg for god tilgang til slokkeutstyr.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn