Krav til takstiger

For å ivareta sikkerheten til våre feiere ble det i 2019 innført skjerpede krav til takstiger.

Når feiingen skjer fra taket er det viktig at feieren har trygge arbeidsforhold. Dette skal være klart før vi kommer på besøk:

• Tak med helling skal ha takstige eller taktrinn som er typegodkjent.
• Takstigen skal være montert til bærende konstruksjon i taket.
• Takstige/taktrinn skal gå opp og inntil skorstein.
• Husstigen skal sikres mot glidning.
• Hus- og takstiger, gangbro og feieplattform i treverk er ikke godkjent.
• Overgang fra husstige til takstige/trinn skal utføres forsvarlig.
• Har bygget flere skorsteiner skal det enten være husstige og takstige opp til hver skorstein, eller være sikker adkomst mellom skorstein i form av gangbro eller lignende.

Åpningstider:

Etter en lang nedstenging åpner feieravdelingen dørene. Vi har nå åpent for besøkende etter avtale. Book tid ved å ringe oss på nummer 41 66 70 00. Vår telefontid er alle hverdager fra 10:00-14:00.

Besøksadresse er Tempevegen 23.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn