TBRT og nasjonal truselsituasjon

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at de har grunnlag for å tro at en gruppe kan planlegge et anslag mot Norge den nærmeste tiden. På bakgrunn informasjon fra av dette følger TBRT situasjonen.

 

Trusselsituasjonen er nå nedgradert, men fortsatt uavklart. Før helga kjørte vi med ekstra bemanning i beredskap og bakvakt i 110- sentralen. Staben ble varslet, og det ble kartlagt hvor mange ansatte som er i nærheten nå når vi vet at mange er på ferie.

Den ekstra bemanningen i beredskap og 110 er nå avviklet, i tråd med at PST vurderer trusselen som noe redusert. Staben har hatt møter for orienteringer.

Det viktigste vi kan gjøre nå, er å bidra til optimal og koordinert håndtering mellom beredskapsaktørene i fylket. Dette styres av Fylkesmannens beredskapsavdeling.

Også hos oss er det ferietid, men vi har briefet staben om hva som gjelder, slik at beredskapsorganisasjonen er klar om det trengs.

For ev. utfyllende opplysninger, ta kontakt med fungerende brann- og redningssjef Ole Anders Holmvaag, på telefon 95 26 34 38.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn