Råd for en trygg nyttårsfeiring

Nyttårsaften nærmer seg, og i den forbindelse er det mange som skal av gårde og handle fyrverkeri. Her er noen kjøreregler og tips du absolutt bør ta til følge, for en vellykket nyttårsfeiring:

Forbered fyrverkerioppskytingen i dagslys
Mens det fortsatt er lyst og før festen starter, bør man gjøre klart for fyrverkerioppskytingen. Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal ligge utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytingen starter. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Tenk over vindforholdene.
Les bruksanvisningen nøye før bruk

Sjekk at fyrverkeriet er godkjent for bruk i Norge før du kjøper det. Følg de anbefalinger som gis i bruksanvisningen. Legg merke til aldersgrensene. For bruk av fyrverkeri og store stjerneskudd er det 18 års aldersgrense. Det er 12 års aldersgrensegrense for bruk av de minste stjerneskuddene. Yngre brukere må være under oppsyn av en ansvarlig. Ikke hold og tenn på flere stjerneskudd samtidig. Det kan føre til en kraftig flamme og brannskader på hånden.

Bruk briller og kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
Alltid bruk briller når du håndterer fyrverkeri. De fleste skadene som skjer i forbindelse med bruk av fyrverkeri, er øye og ansiktsskader. Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til utsalgsstedet.

Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp. Lag en avfyringsrampe der fyrverkeriet står stødig.
Bruk tennstav

Ved opptenning bør det ikke brukes åpen flamme, som kan bli så stor at den antenner fyrverkeriet direkte i stedet for lunta. En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker. Da unngår du at flammen fra en lighter eller en fyrstikk antenner kruttet direkte. Tennstaver får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.
Sitt på huk, tenn lunta med strak arm og fjern deg straks langt unna

Etter at lunten er tent bør man umiddelbart vende ansiktet vekk og komme seg i betryggende avstand fra fyrverkeriet. For å redusere sjansen for at man skader øynene på grunn av feil ved fyrverkeriet, bør man under opptenning bruke briller.


Bøy deg aldri over fyrverkeri med antent lunte

Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt opp. Inne i selve fyrverkeriet kan det være en hurtiglunte, som brenner svært raskt. Derfor kan antent fyrverkeri avfyres brått og uventet. Mange av personskadene som registreres i forbindelse med nyttårsfeiringen er ansikts- og øyeskader.

Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk
Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som kan medføre antennelse. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Unngå at barn bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri.

Hold god avstand fra oppskytingen
Sørg for at alle holder god avstand. Minsteavstand er oppgitt i bruksanvisningen. Sikt aldri i retning av bygninger, kjøretøy, mennesker eller dyr. Hold kjæledyr innendørs.
Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen
I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen, mens reaksjonstiden øker. La en voksen edru person ta seg av oppskytningen.

I Norge er det totalforbud mot raketter med styrepinne. Fyrverkeri som kan forveksles med leketøy er også forbudt.

Nødraketter og nødbluss
Det er ikke tillatt å skyte opp nødraketter i forbindelse med nyttårsfeiringen. Nødraketter/nødbluss skal kun benyttes dersom man er i en nødssituasjon. Utdaterte nødraketter og bluss skal returneres til forhandleren for destruksjon.

Aldersgrense
Det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri og store stjerneskudd. Unntaket er mindre stjerneskudd, som har 12-års aldersgrense. Små stjerneskudd kan barn bruke så lenge de er under oppsikt av voksne. Er du i tvil, skal det stå på pakken hva aldersgrensen er.

Trøndelag brann- og redningstjeneste er ute på kontroll av utsalgsstedene i romjula.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn