Ny redningsenhet

USAR-bilen er vårt nye hjelpemiddel for å håndtere ulykker som for eksempel bygningskollaps, skred og større trafikkuhell. 

Den nye redningsbilen, T-2.7, ble satt i drift i sommer. Bilen inneholder spesialverktøy for sikring, løft av tyngre objekt og frigjøring av personer. USAR står for Urban Search and Rescue, og denne utvidelsen av bilparken gjør at vi nå kan tilby spesialkompetanse ved kompliserte redningsoppdrag. 

28 av våre brannkonstabler har fått tilleggsutdanning for å håndtere denne typen oppdrag. For å bli godkjent USAR-personell må brannkonstablene gjennom opplæring, regelmessige øvelser og årlig utsjekk. Dette for å sikre at vi er godt forberedt når det er behov for ekstra redningsutstyr. 

Noe av spesialutstyret i USAR-bilen er betongsag, løfteputer, luftstøtter og frigjøringsverktøy. Hovedområdet til enheten er Trondheim, men vi vil være til hjelp for andre kommuner i regionen om det skulle være behov for vår USAR-kompetanse. 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn