Bålforbud

Mellom 15. april og 15.september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærhet av skog og annen utmark – men ingen regel uten unntak.

Forbudet gjelder bålbrenning, engangsgriller, bålpanner, primus og annet som medfører bruk av åpen ild. Unntaket er dersom det åpenbart ikke kan medføre brann. Er vegetasjonen fuktig etter mye nedbør over lang tid, eller du er i snødekte områder, er det ok. Det er også tillatt å gjøre opp bål i fjæra eller på stranden, så lenge det er i god avstand fra skog og annen vegetasjon. Det er ikke tillatt å gjøre opp ild på svaberg, da dette vil gi permanente skader på berget.

Ta alltid hensyn til vær og vindforhold. Sjekk skogbrannindeksen her.

Husk at du selv er ansvarlig for sikkerheten når du bruker åpen ild! Er du i tvil om det er trygt, ikke tenn bål eller fyr opp grillen. 

Ofte stilte spørsmål:

Vi skal ut på tur, kan vi fyre bål? 

I tidsrommet 15.april til 15.september er det forbudt å tenne bål i skog og annen utmark. Du kan imidlertid tenne bål i snødekte områder eller andre plasser hvor det åpenbart ikke kan føre til brann. Forbudet gjelder også tilrettelagte bålplasser.

Du må selv vurdere om det er forsvarlig å gjøre opp bål, og du er selv ansvarlig for at du ikke starter en brann.

Bål er forbudt, men kan vi grille?

Forbudet gjelder all bruk av ild, men også her gjelder regelen om at dersom det åpenbart ikke kan føre til brann, er det tillatt. Husk å ha slokkemidler lett tilgjengelig.

Engangsgriller på tørt, gult gress kan føre til brann. Grilling i egen hage er tillatt, dersom du er helt sikker på at det ikke kan føre til brann. Når det er så tørt som nå, kan gnistene fra grillen lett antenne vegetasjonen rundt. 

Vi skal på telttur i skogen, kan vi bruke primus?

Nei, forbudet gjelder også primus. Det samme unntaket gjelder som ved bålbrenning: Dersom du er helt sikker på at det ikke kan føre til brann, kan du bruke primus. Det kan for eksempel være på snø, i strandsone osv. 

Hva med de faste bålplassene som kommunen har anlagt?

Det er ikke tillatt mellom 15. april og 15.september, med mindre det åpenbart ikke kan føre til brann. 

Vi skal brenne gress/ hageavfall, er det greit? 

Brenning av hageavfall avgir røyk som er til ulempe for miljøet/astmatikere mfl. En del kommuner har derfor lokale forskrifter som forbyr slik brenning (blant annet Trondheim, Klæbu og Malvik). Spørsmål kan rettes til miljøenheten i din kommune. I de øvrige kommunene kan det være tillatt med brenning på egen tomt, så lenge det ikke kan føre til brann, men vi anbefaler på det sterkeste at alt avfall leveres hos kommunens avfallsmottak. 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn