Velkommen skal du være

Brannvesenets pensjonistforening Trondheimsregionen (BPFT) ble stiftet i 2012.BPFT skal være et naturlig samlingspunkt for brannvesenets pensjonister bl.a. ved å arrangere kurs, temamøter, reiser og aktiviteter som er av interesse for medlemmene. Foreningen har Trøndelag brann- og redningstjeneste som hovedsamarbeidspartner og skal også ha kontakt med kommuner og private organisasjoner som er av betydning for brannvesenet.

Foreningen skal være en sosial møteplass for tidligere ansatte og gjennom dette bidra til å opprettholde den personlige kontakten oss i mellom og holde kontakten med det gamle fagmiljøet. Vi håper gjennom dette å være en aktiv forening som også kan være en tilleggsresurs for TBRT.

Som et tiltak for våre medlemmer, er det startet opp en treningsgruppe. Vi møtes to ganger i uken for fysisk fostring, badstu og kaffe. Oppmøte Sandmoen brannstasjon på mandager mellom 10.00-12.00 og Hovedbrannstasjonen på torsdager mellom 10.00-12.00. Det er en fornøyelse og møtes og  samtidig få bruke de nye brannstasjonene med sine nye og moderne treningsfasiliteter. 

Foreningen har for tiden 77 medlemmer og foruten årsmøtet avholdes det 6-8 medlemsmøter i året.

Meld deg inn nå ved å betale medlemskontigenten kr 300.- inn på kto.: 12545489803, merk innbetalingen med navn og telefonnummer.

                                                                    Styret i BPFT

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn