Sjøsprøyta og vannjet

Sjøbrannsprøytestasjon 5 (ved Hotell Royal Garden)

Sjøsprøyta. Båt 51 (3 mannskaper) "Anne Katrine". Skipper, maskinist, matros. Har radar, maritimt samband, oppsett for redning direkte fra hovedredningssentralen på Sola. Taugutstyr, skumtank, vannkanon. Tredjeperson på sprøyta kan være et av mannskap på bilenheter, godkjent for å være maskinist. Mannskaper er stasjonert på hovedbrannstasjonen. Stor slokkekapasitet og har faste forankringsplasser opp Nidelva fra Dyre Halse bro og opp til Gamle Bybro, for slokking dersom brann i bryggerekkene skal oppstå. Båt 51 kan også forsyne slokkeenheter inne i byen med sjøvann dersom vannmangel er et problem. Nidelvløpet bort til Skansenområdet dekkes også av Sjøsprøyta sine enheter. Er hovedbestandel i TBRT IKS sin aksjonstyngde hva angår sjøredning . Berger mennesker og båter. Tar slep av viss størrelse. Enhet betjener lager for IUA ved Rosenborgbassenget på Trondheim havn. Her er lagret lenseutstyr for olje og annen forurensning. Ingen enhet historisk sett i Trondheim Brannvesen og TBRT IKS har reddet flere mennesker fra drukning enn denne. I opplysninger hentet fra vaktrapporter i tidsrommet 1993 - 2008 finnes et antall bergingsoppdrag der 50 mennesker er hentet opp fra elv, kanal, sjø, bare av denne enheten alene eller sammen med hurtiggående Båt 54

Sjøsprøyta . Båt 54 Alusafe, vannjet. Kart med GPS navigering, hurtiggående. Betjenes også av redningsdykkere fra Bil 18

Sjøsprøyta. Båt 53 Res. mob – båt, vannjet.
Båtene med mannskap er til stor hjelp for redningsdykkere ved TBRT IKS
Sjøsprøytestasjon har egen fagansvarlig.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn