Eierne

Selskapets eiere er:

Trondheim kommune

85,23 %

Malvik kommune

6,02 %

Indre Fosen kommune

4,54 %

Oppdal kommune

3,06 %

Rennebu kommune

1,15 %

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn