Eierne

Selskapets eiere er:

Trondheim kommune, med 82,55% eierandel
Malvik kommune, med 6,02% eierandel
Oppdal kommune, med 3,06% eierandel
Klæbu kommune, med 2,68% eierandel
Indre Fosen kommune, med 4,54% eierandel
Rennebu kommune, med 1,15% eierandel

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn