Barn og unge

Bjørnis og TBRT sitt brannvernprosjekt.

Jeg jobber som brannbamse i brann- og redningstjenesten. Min oppgave er å passe på de andre brannkonstablene og hjelpe barn som har vært så uheldig å havne i ulykker. Jeg ønsker også vekke barns interesse for forebyggende brannvernarbeid. Derfor har jeg fått laget en brannvernbok med oppgaver, som barna kan ha med seg hjem etter tur. Med denne boka får barna sammen med de voksne, øve på brannøvelse hjemme, sjekke brannalarmen og sørge for at brannslukningsapparatene er ok. Når vi har hatt brannøvelse og lært oss om brannvern, føler vi oss trygge. Dette er ekte brannvernarbeid, og en viktig oppgave for både store og små.

Noen er heldige og får være med på Bjørnis sitt barnehageprosjekt. Oppi sekken finner dere en bamse og en bok med tips til øvelser, sjekklister og en blogg der barna kan fortelle om besøket fra Bjørnis.

Tips til aktiviteter for barnehager og småskoler:
www.brannbamsen.no

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn