Idrettslaget TBI

TRONDHEIM BRANNKORPS IDRETTSLAG
Stiftet April 1936

Trondheim Brannkorps Idrettslag (TBI) er et veldig oppegående drøyt 80-år gamel bedriftidrettslag. I regi av idrettslaget skjer det mye i løpet av året, og vi er aktive innen mange idrettsgrener. Som medlem er du velkommen til å delta i en eller flere av disse.
Skinkecup og 17. mai-kafe er blant de faste innslagene som medlemmene våre får ta del i i løpet av året. I tillegg rullerer TBI som arrangør av forskjellige NM.


Tidligere ble du som ansatt automatisk medlem, men med et nytt betalingssystem, hvor medlemsavgift belastes lønna direkte, så må TBI få beskjed om noen ønsker å melde seg inn, eller ønsker å melde seg ut. Dersom du lurer på noe, så ta gjerne kontakt. Kontaktpersoner står nedenfor.


Les gjerne igjennom TBI’s vedtekter, som er idrettslagets styrende dokumenter. Vedtektene er et levende dokument som kan bli revidert etter forslag på årsmøtet.


Styret:
Styreleder: Jørgen Walsøe
Nestleder: Hans Jørgen Kristoffersen
Kasserer: Christian Kvatningen
Sekretær: Rolf Martin White
Styremedlem: Erik Michelsen
Styremedlem: Jostein Tangen
Styremedlem: Jørgen Bye
Styremedlem: Marthe Rønning
Materialforvalter: Petter Johansen
Varamedlem: Espen Langolf
Oppmenn:
Alpint: Ketil Tiller
Bowling: Rune Feirud
Dykking: (Vakant)
Fotball: Petter Johansen
Friidrett: Jan Arve Kvam
Håndball: Stig Roar Haagensen, Ståle Grønset
Innebandy d: Anna Karin Hermansen
Innebandy h: Jørgen Vassli
Ishockey: Jahn Akernes,Olav Noteng
Klatring: Thomas Knutsen
Langrenn: Kai Rye
Motocross: Jørgen Bye
Orientering: Alf Inge Nesset
Sykling: Christian Kvatningen


Mvh
Jørgen Walsøe
Leder

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn