Idrettslaget TBI

TRONDHEIM BRANNKORPS IDRETTSLAG
Stiftet April 1936

Trondheim Brannkorps Idrettslag (TBI) er et veldig oppegående drøyt 80-år gammelt bedriftidrettslag. I regi av idrettslaget skjer det mye i løpet av året, og vi er aktive innen mange idrettsgrener. Som medlem er du velkommen til å delta i en eller flere av disse.
Skinkecup og 17. mai-kafe er blant de faste innslagene som medlemmene våre får ta del i i løpet av året. I tillegg rullerer TBI som arrangør av forskjellige NM.


Tidligere ble du som ansatt automatisk som medlem. Med det nye betalingssystemet hvor medlemsavgift belastes lønna direkte, så må TBI få beskjed om noen ønsker å melde seg inn eller ut. Dersom du lurer på noe, så ta gjerne kontakt. Kontaktpersoner står nedenfor.


Les gjerne igjennom TBI’s vedtekter, som er idrettslagets styrende dokumenter. Vedtektene er et levende dokument som kan bli revidert etter forslag på årsmøtet.

Leder:                Jørgen Walsøe

Nestleder:         Hans Jørgen Kristoffersen

Kasserer:          Christian Kvatningen

Sekretær:          Rolf Martin White

Styremedlem:   Marthe Rønning          

Styremedlem:   Jørgen Vassli

Styremedlem:   Kim Horghagen

Styremedlem:   Espen Langolf

Styremedlem:   Jørgen Bye

Materialforv. :   Tore Gravset

Vara:                 -

Revisor:            Arnt Langørgen og Rune Wiggo Johnsen

Statuttkomite:   Rune Feirud og Jahn Akernes

Valgkomite:      Petter Johansen og Erik Michelsen

 

Oppmenn:

                              

Alpint:                  Ketil Tiller

Bowling d:           Anna Carlsson

Fotball:                Petter Johansen

Friidrett:              Jan Arve Kvam 

Innebandy h:      Jørgen Vassli

Ishockey:            Jahn Akernes

Klatring:              Kristoffer Ophaug

Langrenn:           Ståle Grønset

Motocross:         Jørgen Bye

Orientering:        Alf Inge Nesset

Sykling/tri:          Jon Westby

Maritimt utv.:      Jon Westby

Bowling h:           -

Innebandy d:     -

Håndball:             -


Mvh
Styret i TBI

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn