Hvordan bli aspirant / brannkonstabel

Her ser dere de krav vi stiller til søkere som ønsker å bli aspirant/brannkonstabel i Trøndelag brann og redningstjeneste IKS.

For de som tilsettes kreves politiattest. Denne attesten har vi ikke behov for før søker får tilbud om stilling. Stillingene har 6 mnd. prøvetid.

Søkerne må ha minimum 2 år praktisk yrkeserfaring etter endt yrkesutdanning fra videregående skole eller høyskole. Søkerne bør være i god fysisk og psykisk form og være innforstått med å gjennomgå et testprogram som bl.a. omfatter høydetest, klaustrofobitest og fysisk test.

Det er innført dykkerberedskap i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Derfor må de som ansettes kunne fremlegge egenerklæring og en legeundersøkelse av yrkesdykkere i følge Arbeidstilsynets publikasjon nr 213 F. Denne attesten har vi heller ikke behov for før søker får tilbud om stilling. Det blir også gjennomført en bassengtest for å finne ut om søkerne har vannfølelse.

Det kreves at søkerne har førerkort klasse C, eller skaffer seg dette i løpet av prøveperioden på egen bekostning. Den militære førstegangstjeneste må være avtjent. Eventuelt må det være avklart at man er fritatt for førstegangstjenesten. 

Når vi har behov for nye heltids brannkonstabler, annonserer vi i Adresseavisen, finn.no og her hos oss. Utdanningen foregår i egen regi samt ved Norges brannskole som ligger i Tjeldsund ikke langt fra Harstad. Norges brannskole har egen web-side. Adressen er www.nbsk.no.

TBRT vil ved ansettelser vurdere hvem som kommer til intervju/test etter en vurderingsmatrise.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn