Restverdiredning (RVR)

Restverdiredning er en tjeneste som forsikringsselskapene tilbyr som en akutt tjeneste via brannvesenet. Restverdiredning (RVR) vil si et skadebegrensningsarbeid etter brann, vannlekkasjer og for eksempel ved uhell med slukkepulver. Dette arbeidet starter opp så hurtig som mulig for å begrense skadene mest mulig. Arbeidet tar sikte på å redde det som ikke er ødelagt av skadene. Det er ingen kostnad for den som rekvirerer tjenesten, da dette i sin helhet blir dekket av forsikringsselskapene.

Brannvesenene og forsikringsselskap har erfart at slikt arbeid kan redde store verdier. Ved Trøndelag brann og redningstjeneste og andre større brannvesen i Norge er det med støtte fra forsikringsselskapene bygd opp spesialbiler for skadebegrensning/restverdiredning. RVR-enheten er stasjonert ved et større brannvesen og dekker en region. RVR-enheten er bemannet med spesielt utdannet personale fra brannvesenet.

Denne tjenesten kan rekvireres via 110-sentralen ved behov.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn