Styret i TBRT 2020 - 2023

 

Styremedlemmer

Personlig varamedlemmer

Leder:Monica Rolfsen

 

Siri Amundsen Rasmussen 

 

Nestleder:Oddbjørn Ressem

 

Norvald Veland

 

Cathrine Berger Steen

 

Tore Flatmo       

Nina Kristine Reitan

 

Ragnhild Hoel

 

Willy Nesset,

Ola T. Lånke

Tore Solli

Linda Iversen

 

 

Hans Ole Rolfsen

Valborg Sund 

 

Ansatterepresentanter:


Erik Sorken

Erik Michelsen

Bjørn Vangen

Morten Knutsen
1. Cecilie Lamvik

2. Kim Horghagen

1. Merete Violett Rasmussen

2.Odd-Roar Husbyn

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn