Visjon og overordnede mål

Vår visjon er:

Trygghet for alle – hver dag.

Våre mål:

1. TBRT skal forebygge og redusere konsekvensen av brann, ulykker og andre uønskede hendelser.

2. TBRT skal redde liv, samfunnskritiske funksjoner, miljø og verdier.

3. TBRT skal utvikle regionalt og tverrfaglig samarbeid.

4. TBRT skal kjennetegnes av en fremtidsrettet, helhetlig og effektiv drift.

5. TBRT skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø.

6. TBRT skal ha ansatte med høy etisk bevissthet, som behandler alle med respekt.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn