Priser

PRISER:

• Brannvernkurs 3 timer:                              På forespørsel

• Brannvernlederkurs 1:                               På forespørsel

• Varme arbeider sertifisering:                     På forespørsel

• Førstehjelpskurs:                                       På forespørsel

• Evakueringskurs:                                       På forespørsel

• Fallsikringskurs:                                         På forespørsel

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn