Røykgassanalyse/røykgassmåling av fyrkjel

 

 

Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling kan tilby røykgassanalyse av fyrkjel.

Formålet med røykgassmåling er å spare energi, dvs redusere fyringsutgiftene, og å måle utslippmengder av skadestoffer som bla CO2, CO, NOX. Målingene er aktuelle for villafyrer, industrikjeler, dieselmotorer.

Etter oppdraget blir det utarbeidet en rapport som beskriver fyringstekniske tap, stråletap og utslipp av partikler. I rapporten blir det foreslått forbedringstiltak som gir et godt grunnlag for å vurdere videre tiltak som bør iverksettes.

Denne tjenesten kan gjøres som en egen tjeneste eller kombineres med feiing av fyrkjel.

Serviceavdelingen foretar slike tjenester på bestilling. Røykgassanalyse av fyrkjel kan bestilles på vår telefon 416 67 000 eller eventuelt på vår e- post. Benyttes e- post oppgi ditt telefon nr og adressen det gjelder, så ringer vi tilbake. Pris for tjenesten se egen prisliste.

 

Bildet viser røykgassmålingsutstyret vårt

 

Røykgassmåler

 

Tilbake til Serviceavdelingen

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn