Røykprøve av skorstein

                                          

 

Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling kan tilby røykprøve av skorstein.

Det finnes svært mange gamle piper som har sett sine bedre dager i norske hus og behovet for oppgradering er stort. Har du en eldre eller en dårlig skorstein, eller har du nettopp kjøpt deg ny bolig? Da er det kanskje på tide å ta en røykprøve for å undersøke tilstanden på skorsteinen.

Røykprøve benyttes for å undersøke den innvendige tilstanden til en teglskorstein og utføres ved at man tetter alle åpninger på skorsteinen og setter på røyk. Etter oppdraget blir det utarbeidet en rapport som beskriver tilstanden. Hvis røykprøven viser avvik i forhold til lover / regelverk vil dette også bli beskrevet i rapporten som sendes oppdragsgiver. Rapporten gir et godt grunnlag for å vurdere videre tiltak som bør iverksettes. Røykprøve utføres først og fremst på teglskorsteiner. (På elementskorsteiner anbefaler vi videokontroll.)

For å foreta røykprøving av skorstein må vi ha tilgang til hele skorsteinen fra bunn til topp, dvs tilgang til alle boenheter skorsteinen passerer i tillegg til skorsteinen over tak samt sotluke.

Noe av det som har blitt oppdaget i forbindelse med røykprøve er:


- Røykutslag mellom røyk og luftekanal på skorstein

- Røykutslag i etasjeskillene mellom etasjene

- Røykutslag gjennom sprekker og fuger

 - Røykutslag rundt røykrørsinnføringen ( Innmuringstuss )

 - Røykutslag gjennom ildsted

 

Serviceavdelingen foretar slike tjenester på bestilling. Røykprøve kan bestilles på vår telefon 416 67 000 eller eventuelt på vår e- post. Benyttes e- post, oppgi ditt telefonnummer og adressen det gjelder, så ringer vi tilbake. Pris for tjenesten se egen prisliste.

 

Bildet nedenfor er tatt i forbindelse med en røykprøve                                                         Tilbake til serviceavdelingen

 

Skorstein med røyk

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn