Termografering av fyringsanlegg

 

 

Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling kan tilby Termografering av skorstein og ildsted.

Har du problemer eller er du usikker på om det er feil på fyringsanlegget ditt, er termografering en mulighet til å finne ut årsaken.

En termografering er en fotografering av varme som viser temperaturforskjeller i form av farger. Termograferingen utføres ved bruk av et infrarødt kamera som måler varme med stor nøyaktighet.

Et termografiapparat kan se varme, noe som ikke våre øyne kan se.

Du vil i etterkant av termograferingen få tilsendt en rapport som sier noe om tilstanden på fyringsanlegget. Hvis fotograferingen viser avvik i forhold til lover / regelverk vil dette bli beskrevet i rapporten som sendes oppdragsgiver. Rapporten gir et godt grunnlag for å vurdere videre tiltak som bør iverksettes.

Denne tjenesten kan gjøres som en egen tjeneste eller kombineres med en videokontroll eller røykprøve.

Hvorfor termografere?

- Bedre brannsikkerhet

- Finne utettheter på ildsted og skorstein

- Øke tryggheten til mennesker og dyr

Serviceavdelingen foretar slik tjeneste på bestilling. Termografering kan bestilles på vår telefon 416 67 000 eller eventuelt på vår e- post. Benyttes e- post, oppgi ditt telefonnummer og adressen det gjelder, så ringer vi tilbake. Pris for tjenesten se egen prisliste

 

Bildet viser en termografering av to vedfyrte ildsteder som ble testet av feieravdelingen i forbindelse med et prosjekt som gikk ut  på hvor stor effekt et feid ildsted har kontra et med sot. Ildstedene ble termografert før og etter feiing. Fargene indikerer forskjellige temperaturer. Konklusjonen på prosjektet ble at et feid ildsted hadde bedre varmeeffekt da sot er svært isolerende.

                                                                                      

 Termografering    

Tilbake til Serviceavdelingen

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn