Tilstandsvurdering/befaring av fyringsanlegg

 

Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling kan tilby tilstandsvurdering/befaring av fyringsanlegg ( ildsted – skorstein ).

Det finnes svært mange gamle piper som har sett sine bedre dager i norske hus, og behovet for oppgradering er stort

Er du i tvil om tilstanden, eller har du problemer med at fyringsanlegget ikke fungerer slik det skal, kan du kontakte oss for en befaring. Kanskje har du nettopp kjøpt deg ny bolig. Det kan da være lurt å kvalitetssikre at fyringsanlegget virker som forutsatt. Du vil i etterkant av befaringen få tilsendt en rapport som sier noe om tilstanden på fyringsanlegget.

Hvis befaringen viser avvik i forhold til lover / regelverk vil dette bli beskrevet i rapporten som sendes oppdragsgiver. Rapporten gir et godt grunnlag for å vurdere videre tiltak som bør iverksettes.

Denne tjenesten kan gjøres som en egen tjeneste eller kombineres med en videokontroll eller røykprøve.

Dette er de vanligste feil og manglene som oppdages ved en befaring:

- Forvitring og elde av skorstein

- Gamle ovner byttes med nye, og pipetverrsnittet i pipa blir for stort

- Dårlig isolasjon i pipa

- Feil fyring med ved

- Dårlig trekk, med nedslag i pipa som resultat

- Sprekk/hull i skorstein

- Det er montert moderne fyrkjel på eldre skorstein

- Innkledning av skorstein

- Sotluke/ildsted for nært brennbart materiale

Serviceavdelingen foretar slike tjenester på bestilling. Tilstandsvurdering / Befaring kan bestilles på vår telefon 416 67 000 eller eventuelt på vår e- post. Benyttes e- post oppgi ditt telefonnummer og adressen det gjelder, så ringer vi tilbake. Pris for tjenesten se egen prisliste.

knekt teglskorstein

Bildet viser en knekt teglskorstein hvor man kan stikke en tommestokk gjennom sprekken

                                            

Hull i innerlement

                                                                         

 

 

 

Bildet viser en skorstein som er rehabilitert  med nedsenket rør i skorsteinen. Røret er utett og mangler sotluke.                                                        

 

Hjemmelaget rehabilitering1

 

Bildet viser et hjemmelaget rør som var senket ned i skorsteinen. Røret var ødelagt og hindret normal drift av skorsteinen.

Tilbake til Serviceavdelingen

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn