Trykktesting/lekkasjemåling av skorstein

 

Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling kan tilby trykktesting / lekkasjemåling av skorstein.

Trykktesting benyttes til sjekk stort sett av nyere elementskorsteiner, stålskorsteiner, og der hvor firma har vært inne og rehabilitert skorstein.

En trykktesting utføres ved at man tetter igjen alle åpninger på skorsteinen og man setter på en vifte som skaper et undertrykk. Instrumentet vi bruker måler da trykkforskjellen og hvor mye luft som lekker ut av skorsteinen.

Etter testingen blir det utarbeidet en rapport som beskriver tilstanden på skorsteinen. Hvis testingen viser avvik i forhold til lover / regelverk vil dette bli beskrevet i rapporten som sendes oppdragsgiver. Rapporten gir et godt grunnlag for å vurdere videre tiltak som bør iverksettes.

Denne tjenesten kan gjøres som en egen tjeneste eller kombineres med en videokontroll.

Trykktesting kan bestilles på vår telefon 416 67 000 eller eventuelt på vår e- post. Benyttes e- post, oppgi ditt telefonnummer og adressen det gjelder, så ringer vi tilbake. Pris for tjenesten se egen prisliste.

                                                                                                                                                

 

Bildet nedenfor viser instrumentet vi bruker for å foreta trykktesting

trykktesting

 Tilbake til Serviceavdelingen

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn