Vanlige avvik – krav

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS, feieravdeling har ansvaret for å utføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Trondheim, Oppdal, Rennebu, Malvik, Klæbu og Indre Fosen kommune. Tidligere kom vi på tilsyn hvert fjerde år. Ny” Forskrift om Brannforebygging” fra 1 januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn ved behov.

Etter gjennomført feiing og tilsyn vil du få tilbakemelding fra feieren om det er avdekket avvik på fyringsanlegget. Du får da en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding på hvordan avviket skal rettes og 6 mnd. frist for utbedring. Tilbakemeldingen må sendes skriftlig til oss enten via brev eller pr e- post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Husk å merke tilbakemeldingen med navn, adresse, etasje og evt. hvilken boenhet.

Avvik defineres som: Dersom det foreligger overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, vil det foreligge avvik. Avvik vil i hovedsak være brudd på krav fastsatt i Forskrift om brannforebygging § 6

Anmerkning definers som: Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Anmerkning vil ikke bli fulgt opp.

Kravene til de mest vanlige avvikene finner du nedenfor:

Innkledd skorstein 
Sotluke for nære brennbart materiale

Krav til feieluke
Utbedring av røykrør for nære brennbart materiale
Ildsted for nære brennbart materiale
Krav til brannmur
Åpen murt peis
Tetting av hull i skorsteinen
Utbedring av ulik lysåpning i skorsteinen
Krav til fyrrom
Beskyttelse foran og under ildsted

Bioetanolpeiser

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn