Vanlige avvik – krav

Dersom det foreligger overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen, vil det foreligge avvik. Avvik vil i hovedsak være brudd på krav fastsatt i Forskriften om brannforebygging § 6.

Etter gjennomført feiing og tilsyn vil du få en tilbakemelding av feieren om det er avdekket avvik på fyringsanlegget. Du får da en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding på hvordan avviket skal rettes og 6 måneders frist for utbedring. Tilbakemeldingen må sendes skriftlig til oss enten via brev eller pr e- post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

En anmerking defineres som et forhold feier mener er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet. Det omfattes ikke av definisjonen for avvik og vil ikke bli fulgt opp.

Et avvik defineres som en overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold til helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen. Avvik vil i hovedsak være brudd på krav fastsatt i Forskrift om brannforebygging § 6. 

 

Kravene til de mest vanlige avvikene finner du nedenfor:

Innkledd skorstein 

Sotluke for nære brennbart materiale

Krav til feieluke

Utbedring av røykrør for nære brennbart materiale

Ildsted for nære brennbart materiale

Krav til brannmur

Åpen murt peis

Tetting av hull i skorsteinen

Utbedring av ulik lysåpning i skorsteinen

Krav til fyrrom

Beskyttelse foran og under ildsted

Bioetanolpeiser

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn