Beskyttelse av gulv under og foran ildsted

BESKYTTELSE AV GULV UNDER OG FORAN ILDSTED.

For nye ildsteder, se ildstedets monteringsanvisning. Alle krav skal stå der, og det er minimumsavstander som er oppgitt. Kravene kan variere fra ovnstype til ovnstype da kravene er satt ut fra forutgående utprøving av de enkelte ildstedstypene.

Utdrag fra Byggdetaljblad 552.135:

Underlag. Gulv under og foran ildsted skal være av ubrennbart materiale eller dekket med ubrennbar plate. Kaminer og peisinnsatser skal ha slik plate under hele omrammingen, Plata skal rekke minst 300 mm ut foran ilegget med mindre annet går fram av monteringsanvisningen. Gulvbelegg som teppe, kork og nålefilt skal fjernes under plata. På tregulv og særlig furugulv, bør man unngå å bruke glassplate, siden eventuelle glør som faller på plata lett kan etterlate seg synlige svimerker.

ELDRE ILDSTEDER

 

 

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn