Feiing av skorstein (pipe)

Når kommer feieren?

Rutinemessig feiing og tilsyn er alltid varslet på forhånd.

Vi varsler feiing og tilsyn på sms. Vi ber om at du går inn på servicevarsling.no eller Altinn og oppdaterer informasjonen som ligger der, slik at alle telefonnumre er oppdatert.

Det varsles en gang på sms ca en uke før feieren kommer.

FØR VÅRT BESØK:

  1. Underrett alle beboere om at feieren kommer.
  2. Forsikre deg om at alle ildsteder er avslått.
  3. Steng/tett alle ovnsdører, luker og spjeld slik at utstøvning unngås. Dekk gjerne til gulvet under feieluke/sotluke, og sørg for ekstra tetting dersom du er usikker på om det er utettheter på ildsted, luker eller spjeld.
  4. Sett opp husstige og sikre denne mot glidning.
  5. Sørg for at feieren får tilgang til hele fyringsanlegget for å feie og fjerne sot. Dette inkluderer også rom hvor sotluke og/eller feieluke er montert.

 

Tilsyn

For å utføre tilsyn, er vi avhengig av at det er noen til stede i alle boenheter. Hvis ikke den varslede dagen passer for deg, må du ta kontakt med feierlaget for ny avtale snarest mulig etter at du har fått varsel. Ring, send sms til mobilnummeret som du har fått varsel fra eller send oss en e-post.

Det er huseiers ansvar at fyringsanlegget er i forskriftsmessig stand og fungerer som forutsatt, men vi stiller gjerne vår kunnskap til disposisjon for å hjelpe deg.

Feiing og tilsyn utføres i henhold til Brannlovens Forskrift om brannforebygging, Kapittel 4, § 17 første ledd og Kapittel 2 § 6 tredje ledd.

Feiing

Ved feiing fra loftet skal det være uhindret adgang til alle feieluker og sotluker. Alle dører til loft, kjeller og sjaktrom må være opplåst. Rommene skal være tilstrekkelig belyst,

Skal vi feie fra taket, må det være takstige/taktrinn som ligger inntil skorsteinen. Husstigen skal rage 1 meter over takrenna. Stigene skal være forsvarlig festet og sikret mot glidning. Dersom vi må gå mellom skorsteinene på taket, må det monteres takbro. Både husstige, takstige, trinn og takbro må være montert etter monteringsanvisning og bør være typegodkjent.

For å gjøre feiingen mest praktisk og økonomisk lønnsomt for kommunens innbyggere, følger feierne en fastsatt rute. Du vil få varsel på sms før feieren kommer. Er du borte på dagtid, vennligst ta kontakt for ny avtale før den dagen feieren har varslet at han/hun kommer. Ved ny avtale som inngås etter at feierne er ferdig i ditt område, og som medfører ekstra kostnader for feieravdelingen, vil det påløpe et ekstra gebyr.

Ta gjerne en prat med feieren når han/hun kommer da vi tilbyr også tilleggsoppgaver som rengjøring av ildsted/ fyrkjele, videofilming/ røykprøving av skorstein mm. Dette er tjenester vi tar oss betalt for. Se vår hjemmeside : http://tbrt.no/servicetjenester-priser.

Skulle uhellet være ute, og det sotes ut, må du umiddelbart varsle oss slik at vi kan komme tilbake og se på skaden og skrive rapport som registreres. Eventuelle krav om erstatning må sendes oss innen to uker fra skadedato, og det forutsettes da at vi har blitt varslet tidligere og har en rapport på saken.

NB Når du er borte fra hjemmet ditt, anbefaler vi at trekker i ovner og spjeld i peis samt feieluker og sotluker stenges/tettes. Lufting via ildsted og sotluker må ikke forekomme.

 

Tilbake til forsiden

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Klaebo      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn