Videokontroll av skorstein

                                      

 

Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS, Feieravdeling kan tilby videokontroll av skorstein.

Er du usikker på om det er noe feil med skorsteinen din, eller har du kjøpt deg ny bolig? Da er det kanskje på tide å ta en utvidet sjekk.

Serviceavdelingen anbefaler en videokontroll for å undersøke den innvendige tilstanden på skorsteinen.

Kontrollen utføres ved at et kamera blir senket ned og filmer hele skorsteinsløpet. Etter videokontrollen blir det utarbeidet en rapport som beskriver tilstanden. Hvis den viser avvik i forhold til lover / regelverk vil dette også bli beskrevet. Rapporten sendes oppdragsgiver og gir et godt grunnlag for å vurdere videre tiltak som bør iverksettes.

Noe av det som har blitt oppdaget i forbindelse med videokontroll er:

 - Krater, skade på skorstein

 - Sprekker, riss i skorsteinen

 - Feilmontering av skorsteinselementene

 - Feil/ manglende røykrørsinnføring (Innmuringstuss )

 - Mangelfulle tettinger fra tidligere røykrør/ildsteder

- Røykrør som går for langt inn i pipen, eller for kort.

- Ødelagte sot /feieluker.

- Vi kan også oppdage ledninger, kvister, reir, mm.

Serviceavdelingen foretar slike tjenester på bestilling. Videokontroll kan bestilles på vår telefon 416 67 000 eller eventuelt på vår e- post. Benyttes e- post, oppgi ditt telefonnummer og adressen det gjelder, så ringer vi tilbake. Pris for tjenesten se egen prisliste.

 

                                    Ødelagt rehabiltert skorstein  i sotluke                                           

Bildet viser en skorstein som er rehabilitert med nedsenket hjemmelaget rør hvor røret er montert på en bit av Lecastein.

Dette er en feilmontering                      

 

LademoenKAlle11D-Røykinnf 1etg - videokontroll

 

 

Bildet viser rør fra ildsted som stikker inn i skorsteinen. Røret er til hinder ved feiing av skorstein og er en feilmontering.

 

Rehabiltert skorstein-2

 

 

 

 

  Bildet viser en    teglskorstein som er  rehabilitert med  nedsenket fleksibelt  stålrør hvor det mangler  avstandsholdere for å  stabilisere røret. 

 Tilbake til Serviceavdelingen

 

 

   

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

trondheim      Malvik      indre fosen        Rennebu      Oppdal

Logg inn